Žymos: pirmas kartas prievarta

Pirmas kartas oralinis merginai

Atsiųsta 2013.05.26 16:13

Viskas atsitiko vasara…Apie seksą aš viską puikiai žinojau tik gaila, kad ne iš mamos lūpų, o iš žurnalų bei draugių, kurios jau tai buvo išbandžiusios. Kieme aš turėjau vieną simpatiją nors aš to stengiausi neparodyti (kad jis man patinka) jis susiprato pats. Žinoma jis nekreipė į mane jokio dėmesio nebent tik kokį kartą apsikabino, juk jis buvo kiemo “gražuoliukas” daug panelių dėl jo alpdavo.
Vieną vakarą jo tėvų nebuvo namie, jis surengė namie vakarėlį ir pakvietė mane kaip ir kitas kiemo drauges. Aš nesispiriojau ir nuėjau. Viskas buvo labai šaunu, mes gėrėm, plepėjom, šokom ir dainavom. Aš prie alkoholio nebuvau pratus ir nežinojau kada sustot, man pradėjo svaigti galva, lietis akyse ir pasidarė silpna. Pasakiau vienai draugei, kad man jau laikas eiti namo. Ji sušuko: pažiūrėk kaip atrodai tave tėvai “užmuš”,eik išsiblaivyt! Tada mane sukaustė baimė, o dieve juk aš visa girta kaip man tėvam pasirodyti. Nusprendžiau dar pabūti,  draugė mane nuvedė į gretimą kambarį, paguldė ir išėjo. Visi linksminosi toliau, o aš save vis kaltinau, nereikėjo tiek gerti. Po kiek laiko prasiverė durys, aš pamaniau draugė atėjo pažiūrėti kaip jaučiuosi, bet išgirdau vyrišką balsą: kaip jauties? Iš pradžių sutrikau, patylėjau ir tyliai sumurmejau: noriu pabūti viena. Jis atėjo arčiau, prisėdo ant lovos ir dar kartą paklausė kaip jaučiuos? Aš nieko nesakiau buvau sutrikus, jis pradėjo glostyti man galvą, tuo metu buvo taip gera bet ir baugu. Jis atsigulė šalia, aš pradėjau visa virpėti. Jis vis klausinėjo kaip aš jaučiuosi?. Staiga jis pakalausė ar aš nekalta, sutrikau, bet išmekenau kad nekalta. Ir tada jis pradėjo filosofuot, kad aš jau didelė mergaitė ir kad man turėtų būti gėda dėl to kad aš nekalta. Tariau sau viskas reikia neždintis. Ir tada švelnus vaikinas labai pasikeitė, jis mane parbloškė ant lovos ir vis kartojo kad jau laikas, kad neskaudės ir t.t. Kadangi kitam kambaryje buvo balius, visi šoko ir dainavo mano klyksmai buvo beverčiai, niekas manęs negirdėjo. Kad ir kiek spardžiau bei klykiau viskas buvo beprasmiška. Jis viską darė taip tiksliai ir greitai buvo aišku kad jis tame reikale jau nenaujokas. Kai jis įsiskverbė į mane aš jau supratau viskas – jam pavyko. Jis nulipdamas nusišypsojo ir pasakė: na matai visai neskaudėjo. Nenorėdama sukelti įtarimų draugams, aš prabuvau kambaryje dar kokias penkiolika minučių, išėjus gražiai su visai atsisveikinau ir ėjau durų link, jis mane pasivijo ir į ausį pasakė kada norėsi dar užeik…
Po to įvykio aš maniau kad niekada daugiau negalėsiu mėgautis seksu, bet sutikau tikrai mielą bei supratingą vaikiną, kuris nieko nereikalavo, nespaudė manęs ir maždaug po pusės metų draugystės aš jam atsidaviau tai buvo nuostabu, nepakartojama. O kas liečia aną vaikiną (nu tą pirmąjį) aš ant jo nebepykstu man paprasčiausiai jo gaila nes jis ligonis aš buvau nepaskutinė mergina su kuria jis taip pasielgė…

Pirmas kartas išprievartavo

Atsiųsta 2013.02.26 21:28

Man nutiko tikrai baisus dalykas. Vieną vakarą mes su draugėmis sugalvojome nuvaryt į diskoteką, nes ji vyko mano mokykloje .Mūsų merginų iš vis buvo keturios, nusipirkom alaus ir įšėjom. Kai atėjom į diskoteką mes tikrai labai linksmai šokom, durniavom ir po kiek laiko prie mūsų prisistatė du vaikinai, jie maloniai paprašė ar galima kartu pašokti, mes atsakėm kad žinoma galima. Vienas iš tų vaikinų prie manes lindo, tai vis apsikabindavo, pabučiuodavo į žanduką, bet man tai tai labai patiko, na žinote kaip naiviai mergaitei. Jie su mumis taip pat išgėrė alaus, kelios mano draugės jau buvo gerokai įkaušusios, bet aš tai ne, nes aš labai mažai gėriau. Rūta, Gitana, Gintarė jau norėjo eiti namo, bet aš tai ne, nes norėjau pasilinksminti, pašokti, o gal ir pabūti su tuom, kuris prie manęs labai lindo (kaip sakoma kabino), beje jo vardas Donatas. Jis man pasiūlė dar pasilikti, o kai norėsiu eiti jis palydės mane namo, na aš ir sutikau. Kai mano draugės įšėjo po kiek laiko žiūriu, kad jis jau buvo visai nusigėręs, pastebėjau, kad jo elgesys pasidarė agresyvesnis. Aš norėjau jo paklausti kas tau nutiko, bet negalėjau, nes muzika buvo labai garsi, jis mane griebė už rankos ir tempės, rėkė kad einam ir nesipriešink. Aš jau puoliau į paniką, nes jis mane tempė į bernų tualetą. Kai ten nutempė, jis mane pradėjo labai agresyviai bučiuoti, prispaudė prie sienos, vilko mano drabužius, aš verkiau, maldavau pasigailėjimo, bet veltui. Kai jis apsinuogino, man trenkė per veidą, kad atsigulčiau ant žemės. Jis į mane įėjęs manęs klausinėjo ar tau gera? Bet aš tik šaukiau, kad man labai skauda, bet jam tai buvo nė motais. Kai baigė jis mane pakėlė ir liepė apsirengti ir dar prigrąsino, kad jei kam nors pasakysiu bus tikrai blogai…Aš žinoma sutikau, ėjau namo visa vergdama, jau praradusi nekaltybę, ėjau pas draugę, nes namo grįžti nenorėjau. Gintarei viską pasipasakojau, o mamai taip ir neišdrisau. Na nežinau gal ir buvau durnelė, kad nepasakiau mamai, bet kai pagalvoji kad jis gali dar blogiau ką nors padaryti tai praeina noras viską papasakoti….Žinau, kad aš blogai pasielgiau pasilikusi su juom. Mano gyvenimas jau sugadintas, bet jau susitaikiau su šia mintimi. Kaip sakoma laiko atgal neatsuksiu, negalėsiu nieko pakeisti.