Seksas su meilužiu stebint vaikinui

Atsiųsta 2016.05.30 23:00

Danielės oda visada kvepėdavo muilu. Tai užuosdavau, kai ji praeidavo pro mane sukeldama sulpna vėjelį. Aš jos niekada nebuvau palietes, nedrįsdavau net ilgesniam laikui į ją žiūrėti. Bijojau, kad mano akys gali niekada neatsiplėšti. Buvau pradėjęs net nekęsti savo geriausio draugo už tai, kad užkalbino ją pirmas.

Seksas stebint vaikinuiTado kambarys buvo visai šalia manojo, todėl galėdavau girdėti viską, kas ten dedasi. Visus pokalbius, viską. Girdėdavau jos švelnų balsą bandantį rėkti tyliau, kad nepažadintų manęs. Tačiau aš to balso laukdavau, kai žinodavau, kad Danielė su juo. Girdėdavau net kaip ji kandžioja Tadui į petį per patį sekso įkarštį. Įsivaizduodavau jos kojas apkabinančias Tado kojas, jos kūna, besiraitantį and lovos, jos tariamus žodžius jam į ausį: „Aš tokia sudrėkusi. Daugiau negaliu iškęsti, tuoj suriksiu“. Ir ji išleisdavo tokį palaimos garsą, kokį galėjo išleisti tik mergina, kuriai nereikia nieko vaidinti.

Aš žinojau, kad ji myli Tadą, bet kai jis išėjo į darbą ir paliko mus vienu du, atrodė, kad jį kažkas būtų ištrynęs iš pasaulio. Vos tik Danielė uždarė duris išlydėdama savo vaikiną, aš supratau, kad kažkas įvyks, Mačiau tai jos išraiškoje. Ji žiūrėjo į mane taip, lyg norėtų nudraskyti visus drabužius man nuo kūno. Ji pradėjo eiti link manęs, jau norėjau tiesti ranką, pirmą kartą ją palieti, pajusti nuo jos sklindančią šilumą, jos minkštą lygią odą. Tačiau ji praėjo pro mane sukeldama muilo kvapo debesėlį.
Priėjusi prie lango, Danielė sustojo, sudėjo rankas ant klubų. Jos chalatas prasiskietė ir stiklo atspindyje pamačiau, kad ji visai nuoga. Jos tobulos krūtys buvo prisirpusios, viliojo mane labiau, nei bet kurios kitos moters krūtys. Lėtai pradėjau eiti link jos. Nežinojau, kaip sureaguos, jeigu ją griebsiu neištvėręs ir prispaudęs lūpas prie kaklo įkišiu savo penį jai į makštį. Todėl priėjau atsargiai. Atskleidžiau jos šilkinį chalatą ir atidengiau petį. Chalatas švelniai slydo jos oda, atidengdamas mažą apgamą prie kaklo. Apkabinęs ją abiem rankom, atsukau į save. Jos lūpos virpėjo, tačiau galėjau pasakyti, kad manęs nori. Jos akys vis dar žiūrėjo į mane kaip ištroškęs žvėris. Norėjau ją pabučiuoti, bet ji nusuko galvą. Danielės lūpos atsirado prie mano ausies. Galvojau, kad kažką pasakys, bet girdėjosi tik jos kvėpavimas ir šiluma einanti iš burnos. Ji nusimetė chalatą. Dabar buvo visiškai nuoga. Ranka palietė mano krūtinę ir lėtai slydo žemyn galiausiai švelniai paimdama mano sukietėjusį penį. Jis dar niekada nebuvo toks kietas. Norėjau, kad išsižiojusi atsitūptų ir man pačiulptų, tačiau pajutau kaip ji vėl nusisuka ir šiek tiek prasiskiečia. Aš prisiglaudžiau prie jos, vieną delną uždėjau jai ant putės. Du pirštai mikliai įsmuko į makštį. Ten buvo taip šilta ir gerą. Pirštus kelis kartus apsukau jos minkštos makšies viduje ir išgirdau atodūsį. Jis nebuvo garsus, bet supratau, kad jai gera, kad ji nori, jog nesilaiučiau ją maloninęs. Todėl tą ir dariau, sukau pirštus lėtais judesiais, uodžiau muilo kvapą sklindantį jai nuo kaklo, jį bučiavau. Man buvo taip pat gera kaip ir jai. Jos atsavimas tankėjo, atodūsiai dažnėjo, o kūnas judėjo apimtas palaimos.

Baigiau jai ant nugaros. Nors ir nebuvau įkišęs savo penio į jos vidų, išėjo daugiau sėklos, negu kadanors anksčiau. Kai ištraukiau pirštus, ji atsisuko, atrodė kaip įsiutęs žvėris. Atsisėdo ant palangės ir išskietė kojas parodydama visą savo vidų labai aiškiai. „Noriu, kad mane išpistum, kad įkištum savo penį ir kruštum tol, kol nebeliks sėklos“. Ji apsivijo mane kojomis ir prisitraukė. Perbraukė savo pirštus per mano plaukus ir uždėjo delnus ant galvos. Pagaliau atėjo ta akimirka, kai mūsų kūnai susilies į vieną. Pajusiu tai, ką visada troškau pajusti. Danielė nebegalėjo ilgiau ištverti. Savo krūtimis prisilietė prie mano raumeningos krūtinės ir man nieko kito nebeliko daryti, tik įkišti. Viena  ranka apglėbiau jos nugarą, o kita įsmukau. Ji buvo tokia sudrėkusi, kad viskas įvyko labai greitai. Pradėjau judėti, liečiau jos krūtis, laižiau nuo prakaito sūrų kaklą ir mėgavausi kiekviena palaimos sekunde.

Staiga atsidarė durys. Net neabėjojau, kad už jų Tadas, bet, atrodo, Danielei tai visiškai nerūpėjo. Ji ir toliau rėkė nebandydama tvardytis. O aš kišau vis giliau ir giliau, kiek tik lindo. Jutau kažkokį pasitenkinimą, kad Tadas mus stebėjo. Pasižiūrėjau į Danielę. Ji buvo užsimergusi ir susivėlusi. Jos pravertos lūpos buvo šlapios, iš jų sklido aimana.

Oralinis seksas moteriai – tikra atgaiva

Atsiųsta 2016.03.27 20:23

Vieną šeštadienio vakarą leidau pas savo draugę Kristiną. Ji buvo pasikvietusi porą savo pažįstamų – kažkokią nuobodžią porelę, draugo pusbrolį, jo draugą su mergina… Jie man buvo svetimi – atrodė, kad žmonės iš gatvės būtų buvę daug įdomesni nei jie. Nors… negalėjau atitraukti akių nuo kampe sėdinčio mėlynakio, kuris tą vakarą plačiai šypsojosi visiems. Mane jis erzino, bet tuo pačiu beprotiškai traukė – kažkas jame priminė mano buvusį draugą Jurgį. Mes neseniai išsiskyrėme, todėl į naujas draugystes nė nenorėjau veltis.

Visą vakarą gėriau vyną ir garsiai juokiausi iš nejuokingų pokštų. Ištuštėjus raudono vyno buteliui nuėjau į virtuvę. Paskui mane atsekė tas mėlynakis.

  • Ką čia veiki? – paklausiau.
  • Atėjau tavęs, – atšovė jis.
  • Cha, nori manęs… – garsiai nusijuokiau ir nespėjusi suprasti kaip atsidūriau jo glėbyje. Jis mane aistringai pabučiavo.
  • .. noriu… noriu… – tyliai šnabždėjo man į lūpas.

KunilingasJo liežuvis buvo didelis, vos tilpo mano burnoje. „Matyt ir jo draugužis bus be proto didelis“, – pagalvojau vos tik pajutusi man į pilvą atremtą penį. Jis laikė mane stipriai suspaudęs savo glėby ir aš visiškai jam atsidaviau.

  • Daryk su manim ką tik nori…

Jis atsegė mano džinsų sagą. Pajutau jo delną savo kelnaitėse. Buvau be proto sudrėkusi ir telaukiau kas bus toliau. Niekada nemaniau, kad sutiksiu pasimylėti su nepažįstamu, bet koks skirtumas? Mano ranka čiupinėjo jo išpuoselėtą pilvo presą. Užsimaniau jį pamatyti savomis akimis – aukštyn pakėliau jo marškinėlius ir ruošiausi tuoj pat juos nuvilkti, bet jis mane sustabdė.

  • Aš noriu kai ko kito, – įsakmiai tarė ir pasodino mane ant kėdės.

Aš nustebusi žvelgiau į jį. Jaučiau kaip mano kvėpavimas pradėjo retėti. Glostydama savo krūtis svarsčiau kada jis mane nurengs. Jis, lyg perskaitęs mano mintis, numovė mano kelnes, paskui apatinius ir dar kartą žvilgtelėjęs man į akis pradėjo bučiuoti mano putę.

Aš negalėjau sulaikyti aimanų. Jaučiau jo liežuvy savy ir man buvo be proto gerą. Manęs niekada vaikinas nėra tenkinęs oraliniu būdu, todėl kiekvienas jo lyžtelėjimas man buvo netikėtas. Dievaži, jaučiau ferverkus savo putėj ir nesupratau kas su manimi darėsi. Gėda prisipažinti, bet per nugyventus 24-erius metus nebuvau nė karto patyrus orgazmo ir dabar jaučiau, kad tuoj jį patirsiu. Mano kojos virpėjo, jaučiau jo pirštus ant savo blauzdų, lūpos godžiai čiulpė man putę, o jo liežuvis buvo many ir vieną akimirką pamaniau, kad iš jo ištrykš sperma, bet… Jis su manim žaidė – kandžiojo mane ir aš inkšdama prašiau jo tęsti, nes orgazmas buvo toks ranka pasiekiamas ir… Jo liežuvis vėl many, tik šį kartą prisijungė ir jo pirštai… Maniau, kad išprotėsiu… Buvo beprotiškai gera – pasiekus viršūnę aš nutilau, nes orgazmas mane apsvaigino ir atėmė kalbos dovaną… Sėdėjau sunkiai gaudydama kvapą ir jaučiau kaip orgazmo likučius savo kūne.

Jis klūpėjo priešais mane ir šypsojo.

  • Eik su manimi.

Nepajėgiau jam atsakyti neigiamai. Buvo nuostabi patirtis. Taip ir praleidau su juo visą naktį. Po tokio patirto nuotykio pradėjau graužti save, kad niekad nebuvau patenkinta oraliniu būdu. Juk oralinis seksas – tikra palaima!

Kaip man Baigė ant Veido

Atsiųsta 2016.03.03 21:47

Pažinojau Tomą 10 metų, buvome klasiokai, o vėliau studijavome universitete kelis metus kartu, kol man išstojus iš universiteto nustojome bendrauti. Tačiau vieną dieną jis man parašė į facebook ir pasiūlė susitikti. Susitarėme susitikti “Coffe Inn” kavinėje, pilies gatvėje, Vilniuje. Jis atėjo pasipuošęs, su tvarkingais marškiniais, varlyte. Vos pamačius jį, su trumpa, kelių dienų barzdele šiek tiek sudrėkau. Galvoje bėgo mintys kaip norėčiau dabar jo nuogo savo lovoje.

Uždavus tradicinius klausimus kaip sekasi, kas geresnio, kaip seni klasiokai ir panašiai nei iš šio nei iš to pasiūliau jam vakarą pratęsti pas mane. Jis šiek tiek sutriko, tačiau aš nieko neslėpiau – iš karto pasakiau, kad noriu jo savo lovoje. Tomas ilgai nesipriešino ir mes važiavome jo naujame BMW automobilyje pas mane į namus, Fabijoniškių mikrorajone. Jau kildami liftu pradėjome glamonėti Sperma ant moters veidovienas kitą, jis bučiavo mano kaklą, aš glosčiau jo galvą ir nekaltais prisilietimais judėjau link jo stačio pimpalo kelnėse. Jo penis buvo stangrus, aš tai jaučiau, tad vos įžengus į namus pradėjome nusirenginėti, jis mane pakėlė ir padėjęs ant lovos pradėjo laižyti mano putką. Jausmas buvo pasakiškas, drėgna putytė seniai buvo gavusi tokį malonumą, liežuvis dirbo kaip reikiant.

Neužilgo jaučiu, kaip jis atsitraukia ir be žodžių įeina su savo stačiu kotu, kuris mane dar labiau užvedė. Dievinau tą jausmą, kai jo stora varpa yra manyje, jis juda ritmiškai ir jaučiu, kad jam tuoj bus gera. Ištraukęs savo pimpalą Jis griežtu balsu man pasako išlipti iš lovos ir atsiklaupti ant žemės, aš nenorėdama jo nuvilti taip ir padarau. Tuomet jis prieina prie manęs ir dročindamas pimpalą neužilgo baigia man ant veido. Aš jaučiau jo šiltą spermą visur, tiek ant kaktos, tiek ant nosies, šiek tiek jos pateko ir į burną, o aš su malonumu ją nuryjau. Mane ŽIAURIAI jaudina vyro sperma, ypač, kai jis baigia man ant veido. Tačiau man vis dar nebuvo gera, jam teko užbaigti darant kunilingą. Žodžiu, vakaras baigės nerealiai, o su Tomu mes susitikinėjome ir toliau, karts nuo karto pamalonindami vienas kitą, tai pas jį, tai pas mane.

Pirmas kartas su geriausio draugo mama

Atsiųsta 2015.08.02 14:54

Savo nekaltybę praradau su geriausio draugo Luko mama, tuo metu jai buvo 45 metai, išsiskyrusi, bet žiaaauriai gerai atrodanti. Visi draugai svajojo ką galėtų su ja nuveikti, aš taip pat, tačiau niekad negalvojau, kad būsiu tas vienintelis, kuriam pasiseks įgyvendinti savo svajones. Tuo metu su Luku baigėme mokyklą, tą vakarą aš atėjau pas jį pasiūlyti pažaisti krepšinio kiemo aikštelėje, tačiau duris atidarė ne jis, o jo seksuali mama. Gabija pasakė, jog Lukas bus už valandos ir pasiūlė palaukti. Ji buvo apsirengusi trumpu sijonuku ir aptempta maikute, aš negalėjau atsisakyti… Vos užėjus į vidų ji pasiūlė gavos ir mes sėdėjome virtuvėje ir kalbėjome. Po dešimties minučių ji nuėjo į dušą, o po kelių akimirkų aš išgirdau ją kviečiančia mane, pasirodo perdegė lemputė ir ji norėjo, jog aš ją pakeisčiau. Atsinešiau iš virtuvės kėdę ant kurios palipęs pakeičiau lemputę, tačiau nulipinėjant kėdė sudrebėjo ir Gabija spėjo mane apkabinti savo tvirtomis, gyvenimo mačiusiomis rankomis, ji apkabino taip tvirtai, jog mano penis prisispaudė prie jos krūtinės ir jis iš karto sutvirtėjo.
Seksas su mamaJi padėjo man nulipti nuo kėdės ir švelniai pabučiavo, lygtais stebėdama mano reakciją, aš buvau visas raudonas, tačiau atsakiau tuo pačiu – pabučiavau ją. Geras 10 minučių žaidėme su vienas kito lūpomis ir tyrinėjome kūnus švelniais prisilietimais. Neužilgo ji paėmė mane už rankos ir pradėjo vestis į miegamąjį, mano širdis daužėsi, tai buvo kiekvieno jauno vaikino svajonė. Ji pasodino mane ant lovos krašto ir pradėjo nusirenginėti – ant žemės krito aptempti marškinėliai, trumpas sijonas, liemenėlė (o jos krūtys – kaip krepšinio kamuoliai!). Atrodė, jog mano penis praplėš džinsus, nusirengus paguldė mane ant lovos ir puolė nurenginėti, bučiuoti visą mano kūną. Ji buvo tokia užsivedus kaip aš, speneliai standūs ir kieti, jos putė buvo šlapia. Aš gulėjau, ji ištraukė mano penį ir saldžiai pabučiavus į lūpas nusileido žemyn ir vienodais judesiais kartu su ranka ir burna žaidė su mano pimpalu. Pasilinksminusi ji užlipo ant manęs ir kaip tikra jojikė jojo, tas truko gal 15, gal 20 minučių, aš baigiau jos drėgnoje ir šiltoje putėje, jausmas buvo nerealus, atrodo lyg būčiau nuskridęs į kitą planetą ir grįžęs atgal.
Po sekso šiek tiek pagulėjome kartu ir ji pradėjo rengtis, pasakė, jog mane apgavo, šiandien Luko nebus ir jei noriu galiu miegoti šią naktį pas ją. Žinoma taip ir padariau, o kitą rytą mane prikėlė nerealus oralinis…

Pirmas kartas grubus seksas

Atsiųsta 2013.12.19 15:15

… Viskas buvo labai paprastai… ir tuo pačiu nežemiškai… tavo kūnas šalia manojo… tavo šiluma… tavo kvapas… toks pažistamas ir toks svetimas…. kažkada mylėtas ir dievintas… o dabar tu guli šalia… menkučiai prisilietimai.. tokie lyg netyčia… nudegina…. žinau kad ir tu jauti įitampą… jauti tą patį ilgesį….žinau, kad galvoji tą patį ką ir aš… galvoji kaip gerai pažisti mano kūną… bet taip pat aš žinau, kad negalima… tu turi ją.. aš turiu jį… taip negalima… ir vis tik negaliu pamiršti kaip mane pažadino tavo rankos… atsargus prisilietimas… prisimenu tavo klausianti žvilgsnį… ir tada viskas baigėsi…išnyko pasaulis.. dingo gėda… nebebuvo kitų žmonių… čia buvome tik mes… išsiilgę… ištroškę… tik vienas bučinys ir pakilo audra…tavo klaidžiojančios rankos… karštos lūpos… deginantis kvėpavimas… ir skubėjimas… beprotiškas noras vėl ir vėl sugerti vienas kitą… atsiimti už tą prarastą laiką… nežemiškas seksas… grubus… staigus… galbūt gyvuliškas…aistringas… bet ir švelnus….. be jokių įžanginių glamonių… tiesiog.. taip… paprastai… ir kartu nežemiškai….

Pirmas kartas mašinoje

Atsiųsta 2013.08.06 20:48

Tai va…paskaiciau jusu pasakojimus, ir panorau papasakoti savo pirmaji karta…
pradesiu nuo to, kad buvo mano kaime toks vaikinukas, kuris visada nuvezdavo mane kur reikedavo, daznai su juo nulekdavom kur nors pasitusint ir t.t.(jam tada buvo 23)…Jokiu simpatiju nei is jo, nei is mano puses nebuvo, buvom tik draugai… Pakalbedavom kartais susede apie sexa, apie viska praktiskai…nu buvom atvirai bendraujantys draugai. Nu ir kazkaip viskas issivyste taip, kad daznokai pradedavom vakarais susitikt, nulekt dviese prie ezero, isgert alaus… nu tai va taip atsitiko ir ta vakara… Mes nuvaziavom prie ezero, sugerem po maza bonkute alaus, ir jis pradejo glaustytis prie manes…nu zodziu pradejom aistringai glamonetis ir buciuotis…man patiko, bet nieko daugiau nesitikejau kazkodel…po akimirkos as jau buvau be megztinio, be maikutes…buvo atlenkta priekine sedyne ne vairuotojo pusej, grojo muzika…abu likom nuogi..nu ir jis ant manes svelniai atsigule, paklause ar as noriu to…as pasakiau kad taip…jis pabande ieiti i mane, as negalejau atsipalaiduot, tad nieko nesigavo…jis man snibzdejo i ausi, kad atsipalaiduociau…bet man nesigavo…jis stume save i mane,ziauriai skaudejo…pradejo begt asaros is akiu, negalejau ju sulaikyt…jis labai svelniai, bet stipriais judesiais judejo, vis bandydamas kazka padaryt…man taip skaudejo…atrode kad kazkas kazka plesia is vidaus, negalejau atsipalaiduot…man su kiekvienu jo judesiu skaudejo vis labiau, bet as kentejau… jis manes paklause gal baigiam jau? as pro asaras akyse pasakiau kad ne…as norejau viska uzbaigt butent ta diena, kd nereiketu to paties jausmo kentet dar karta… as paemiau ji stipriai, ir traukiau i save, skaudejo nezmoniskai, bet pagaliau tai yvyko…jis letai judejo manyje, bet man vistiek skaudejo, bet jau maziau…skausmas mazejo, bet nedingo visiskai…mes sustojom…negalejau daugiau kentet, ir jis tai suprato…gulejau masinoj, ir apie nieka negalvojau…jis mane laike stipriai apkabines…buvo gera…
Nuvaziavom namo…islipau is masinos, ir kaip ant sparnu skriste skridau namo…as buvau tokia laiminga, tik iki dabar nesuprantu kodel…visos kelnes buvo kruvinos, man ten skaudejo labai nemaloniai, bet as buvau laiminga nezmoniskai…tik iki dabar nesuprantu kodel?…
Kiekvienais metais birzelio 18 as svenciu kaip svente, tik niekam nesakau kas tai per ypatinga diena mano gyvenime…bet tos nekaltybes praradimas buna tik karta gyvenime, ir niekada nepamirsiu tos dienos, bei to zmogaus…nesigailiu visiskai, nors jis man buvo niekas…
daugiau to jausmo niekada gyvenime nepatirsiu…atrodo tai buvo didziausi skausmai, bet kai dabar pagalvoju: mielai sutikciau tai pakartot dar karta, nes tai tikrai nerealu…Dabar rasant cia tos dienos smulkmenas, taip sirdi suskaudo…
Visgi pirmo karto neimanoma pamirst, kad ir koks jis bebutu…